Lesro

Sofas Lesro Polyurethane 2 Seats with Center Arm
Choose from 8 Options

Polyurethane 2 Seats with Center Arm

$879+ Free Shipping

Lesro

101-VXA276
Sofas Lesro Polyurethane 3 Seat Sofa
Choose from 8 Options

Polyurethane 3 Seat Sofa

$1,295+ Free Shipping

Lesro

101-VXA279
Sofas Lesro Polyurethane 3 Seats with Center Arms
Choose from 8 Options

Polyurethane 3 Seats with Center Arms

$1,295+ Free Shipping

Lesro

101-VXA281
Sofas Lesro Polyurethane 4 Seats with Center Arms
Choose from 8 Options

Polyurethane 4 Seats with Center Arms

$1,695+ Free Shipping

Lesro

101-VXA283
Sofas Lesro 5 Seats with Center Arms
Choose from 8 Options

5 Seats with Center Arms

$2,145+ Free Shipping

Lesro

101-VXA285
Sofas Lesro Polyurethane 5 Seats with Center Arms
Choose from 8 Options

Polyurethane 5 Seats with Center Arms

$2,145+ Free Shipping

Lesro

101-VXA287
Side & Guest Chairs Lesro 2 Polyurethane Chairs with Connecting Center Table
Choose from 16 Options

2 Polyurethane Chairs with Connecting Center Table

$1,095+ Free Shipping

Lesro

101-VXA527
Side & Guest Chairs Lesro 2 Chairs with Connecting Center Table
Choose from 16 Options

2 Chairs with Connecting Center Table

$1,095+ Free Shipping

Lesro

101-VXA529